______Adı Soyadı_________
_ ___________Görevi____________
Müminhan BİLGİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah GÜZELDÜLGER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Zeynel KOÇ
Üye
Reyhan ŞENEL
Üye
Ahmet YİĞİT
Üye
Dursun Ali ŞAHİN Üye
Doruk SAĞLIK Üye
Bedri SAYIN
Genel Müdür - Üye